Velkommen til Leonhard Glas.

En virksomhed der igennem årene har gennemgået en udvikling der har flyttet kompetencerne til i dag at rumme alle arbejdsområder indenfor glarmesterarbejde.
Leonhard Glas fremstår i dag som en moderne glas- og facadevirksomhed med eget produktionsapparat til bla. spejle og sikkerhedsglas samt faste godkendte underleverandører til alle øvrige produkter.
For inspiration til din næste glasløsning er du velkommen til at gennemse en del at vore gennemførte projekter.

Med venlig hilsen

Martin Leonhard
Glarmester

Leonhard Glas historie

Leonhard Glas blev etableret den 7. maj 1868 af den da 33 årige glarmester Rudolf Leonhard. Den nye virksomhed beskæftigede sig i høj grad med fremstilling af billedrammer, der blev forgyldte, indramning af billeder og montering af spejle. Gennem årene blev levering og indsætning af glas i nybyggeri og ituslåede ruder det fremherskende i virksomheden. Denne struktur holdt indtil slutningen af tredserne, hvor vinduer i større og større udstrækning blev leveret med glas. Under indtryk af den nye tid påbegyndte Leonhard Glas levering af vinduer og vindueskonstruktioner i træ, plast og aluminium. Renovering og udskiftning af vinduer i bestående bygninger har i de senere år udgjort en stadig stigende del af omsætningen. Samtidig hermed fastholdes en betydelig reparationsforretning med udskiftning af ituslåede ruder og udskiftning af punkterede termoruder. I de seneste år har brugen af glas til konstruktioner samt interiør vundet indpas i mange danske virksomheder samt private hjem hvilket naturligvis har givet nye arbejdsområder for Leonhard Glas. Vi råder idag over ca 800 m² produktionshal med skæreborde til både lamineret glas samt floatglas. Ligeledes råder virksomheden over moderne sliberi samt glasvaskemaskine. Ud over hovedafdelingen i Fredericia, har firmaet afdeling i Christiansfeld.

Leonhard Glas A/S har siden grundlæggelsen, været i familiens eje er under ledelse af stifterens tipoldesøn Martin Leonhard.

De 5 generationer er:

Mester i perioden:

Rudolf Leonhard 1835- 1915.
Carl Robert Leonhard 1874- 1952.
Rudolf Godtfred Leonhard 1904- 1960
Torsten Robert Leonhard 1935-
Martin Rudolf Leonhard 1971-
  Leonhard Glas 7. maj 1868-11. juli 1901
Leonhard Glas 12. juli 1901- 31. august 1951
Leonhard Glas 1. november 1929- 1. oktober 1960
Leonhard Glas 1. juli 1958-
Leonhard Glas 1 januar 1996-